česká tepelná čerpadla

KONTAKTY

info@cztc.cz
+420/ 775 045 295

Servis a prodej tepelných čerpadel a klimatizací na Moravě


úvodní » Tepelná čerpadla » Tepelná čerpadla Olomouc


Tepelná čerpadla Olomouc

I v Olomouckém kraji stejně jako jinde v ČR neustále přibývá množství nainstalovaných tepelných čerpadel.

Narozdíl od situace před několika lety, kdy se prodávaly předražené stroje, servisní podpora byla nevyhovující a téměř nikdo o tomto zajímavém oboru nic nevěděl, se situace výrazně změnila. Spolu s tím, jak se na trh dostává stále více firem a jejich produktů, narůstá nejen množství různých druhů nabízených tepelných čerpadel, ale i kvalita poskytovaných služeb. A společně s tím se zvětšuje také informovanost veřejnosti. Jedním ze způsobů, jak si rozšířit obzory v oboru tepelných čerpadel, je například navštívení výstav zaměřených na moderní způsoby vytápění, jako je Ekonerga Olomouc nebo vůbec největší výstava tohoto zaměření na Moravě - Infotherma v Ostravě.

V rámci Olomouckého kraje, kde se naše firma nachází (okres Prostějov), je nabízena komplexní služba od poradenství, ev. projektu, instalace až po následné servisní práce spojené s tepelnými čerpadly všech větších českých výrobců – firem ACOND, HOTJET, MASTERTHERM, PZP, TC MACH a slovinského výrobce GORENJE.

Reference v kraji může poskytnout např. majitel firmy FE-MAT Hruban, Prostějov.

 

Proč si zvolit jako zdroj vytápění tepelné čerpadlo?

Odpovědí je hned několik. To, u čeho vše začíná a končí, je cena, tedy přesněji řečeno návratnost investice. Zde je třeba si uvědomit, že návratnost investice není formována pouze co nejnižší pořizovací cenou, ale rovněž servisními náklady, provozními náklady a případně i životností pořizovaného stroje. Pořízení obzvláště levného tepelného čerpadla bych přirovnal k sázení v loterii: Ano, může se stát, že Vámi pořízený stroj bude fungovat bez závad a jeho životnost přesáhne dobu návratnosti Vaší investice. Otázkou je pouze pravděpodobnost, s jakou k tomu dojde. Asi každý moudrý investor tuší, že lze pořídit přiměřenou kvalitu za rozumnou (nikoli nejnižší) cenu. Určitou garancí takové kvality může být výběr hned z několika domácích výrobců tepelných čerpadel. Návratnost investice do pořízení a provozu tepelného čerpadla k rodinnému domu v horizontu 10-ti let by tedy mohla být považována za přiměřenou investici.

U průmyslových aplikací (využití odpadního tepla) pak může návratnost dosahovat i několika měsíců, vždy proto záleží, proti čemu návratnost počítáme. Mnohé firmy produkující odpadní teplo ani netuší, jak velkých úspor by mohly investicí do tepelného čerpadla ušetřit. Jedná se zejména o obchody s chladicími zařízeními, restaurační zařízení, kde se vaří, průmyslové firmy využívající tepelné technologie, kde by se efektivně dalo využít chlazení vodou nebo vzduchem, mlýny, pivovary, pekárny nebo jiné pecní provozy atd. Navíc lze levně získané teplo ekonomicky využít i jinak, než jen pro přípravu teplé užitkové vody nebo pro vytápění objektu, např. pro ohřev ať už nekrytého venkovního nebo krytého bazénu.

Dalším zajímavým faktorem je nulová emise znečišťujících látek do okolního prostředí v místě provozu. Tepelné čerpadlo je z hlediska šetrnosti k životnímu prostředí snad jedním z nejlepších lidských vynálezů. Můžeme na něj totiž pohlížet jako na tepelně-recyklační stroj, který minimálně ⅔ tepla (vycházíme li z topného faktoru o hodnotě 3) uniklého z Vašeho domu do okolního prostředí vrátí zpět.

Neméně významným důvodem pro pořízení tepelného čerpadla je bezobslužnost zařízení. Neskutečný uživatelský komfort, který se týká provozu tepelného čerpadla, je důvodem, proč je rostoucí trend pořízování tepelných čerpadel starší generací nebo lidmi, kteří jsou v důsledku svého zaměstnání často na cestách a nemohou každých několik hodin přikládat do kotle na tuhá paliva. Tam, kde není plynofikace, je tepelné čerpadlo více než atraktivní bezobslužnou variantou vytápění objektu.

V čem je vytápění tepelným čerpadlem jedinečné?

Kromě výše uvedeného je třeba si uvědomit, že tepelné čerpadlo je jediným zdrojem tepla, který se chová tak, že při nižší požadované teplotě topné vody dodá do systému více tepla a v poměru k tomu spotřebuje méně energie, než by tomu bylo za teploty vyšší. Proto je optimální volbou k tepelnému čerpadlu podlahový systém vytápění. Na druhou stranu z toho nevyplývá, že nelze použít radiátory. Radiátory použít lze, ale měly by být vhodně nadimenzované tak, aby byla dosažena komfortní prostorová teplota při co nejnižší teplotě vody. Jsou domy, kde při -10°C je třeba až 70°C teplé vody a naopak, jindy stačí 40°C, a zde je právě možný ekonomický provoz tepelného čerpadla. Vše je o velikosti plochy radiátoru vzhledem k tepelným ztrátám dané místnosti. Zajímavou alternativou je pořízení fancoilů (tj. otopných těles s ventilátorem), které umožní využít vodu o teplotě 30-40°C (opět při správné dimenzi) k vytápění objektu a jsou tedy často instalovány společně s tepelnými čerpadly. Vzhledem k větší hlučnosti a víření vzduchu jsou více rozšířeny v kancelářských místnostech nebo průmyslových halách. Jejich další výhodou oproti klasickým radiátorům je možnost využití pro chlazení v letním období. Pro dosažení vyšších požadovaných teplot (a zachování rozumného topného faktoru) je vhodné zvolit přiměřený typ tepelného čerpadla – např. čerpadlo s vysokoteplotním kompresorem ZH nebo čerpadlo s EVI kompresorem, příp. chladivem R-410A.

Výběr nejvhodnějšího typu tepelného čerpadla může být ovlivněn celou řadou faktorů a je proto vždy ideálním řešením navrhovat systém na míru dané budovy a osobnímu vkusu zákazníka. Proto bývá standardem před vypracováním definitivní nabídky i osobní pohovor s investorem, nejlépe spojeným s prohlídkou místa instalace zařízení.

Servisní zázemí je rovněž jedním z důležitých faktorů pro výběr konkrétní značky nebo typu zařízení. S tím úzce souvisí i povinnost provozovatele zařízení daná zákonem č. 73/2012 platným od září 2012 zajistit 1x ročně odborné servisní prohlídky a zápis do tzv. Evidenční knihy zařízení (na MŽP registrované certifikované osoby) u zařízení, kde je použito více, než 3kg náplně fluorovaných chladiv, tzv. F-plynů (což jsou dnes prakticky všechna z 99% používaná chladiva s výjimkou čpavku, propanu a oxidu uhličitého).

Na dostupnost a kvalitu služeb jsou v dnešní době kladeny stále větší nároky, což vede spolu s rostoucí informovaností spotřebitelů k žádoucímu zvyšování standardu kvality poskytovaných služeb v oblasti tepelných čerpadel a neustálému profesnímu růstu tuzemských dodavatelských, případně výrobních firem. Ze zajímavých firem, které vyrábí tepelná čerpadla na Moravě, je třeba zmínit například firmu TC Mach z Moravského Krumlova, nebo firmu HOTJET CZ z Bolatic (okres Opava). Za zmínku stojí rozhodně i výrobce tepelných čerpadel země-voda a regulátorů pro tepelná čerpadla ELTEX Kroměříž nebo firma MBC tepelná čerpadla z Hranic, která dříve vyráběla tepelná čerpadla a v současnosti nabízí kromě na jejich zakázku vyvinutého řídícího systému pro RD a průmyslové objekty Kobra i zastoupení několika zahraničních firem a české firmy Acond z Milevska.

V případě jakýchkoli dotazů, zájmu o servis nebo pořízení tepelného čerpadla neváhejte využít kontaktních údajů.