česká tepelná čerpadla

KONTAKTY

info@cztc.cz
+420/ 775 045 295

Servis a prodej tepelných čerpadel a klimatizací na Moravě


úvodní » Prodej tepelných čerpadel


Prodej tepelných čerpadel

Nabídka tepelných čerpadel je umožněna ve všech základních provedeních, vhodné je vždy řešení na míru daným požadavkům – ať už provozně-ekonomickým, technickým či estetickým.

Cenová nabídka je vždy dle aktuálního prodejního ceníku výrobce, tedy na dotaz.

 Je možnost využít sezónních slev, které poskytují někteří výrobci, zpravidla jde o období od ledna do dubna. Aktuální slevy naleznete na stránce Akční nabídka a novinky.

Dostupnost stroje bývá cca 4-5 týdnů od objednávky.

Zastupovaní výrobci:

Tepelné čerpadlo prodej

Tepelná čerpadla HOTJET, ČR

Tepelná čerpada MACH, ČR

Tepelná čerpadla MASTERTHERM, ČR

Tepelná čerpadla PZP, ČR

Tepelná čerpadla GORENJE, Slovinsko

Výhodou zakoupení tepelného čerpadla u českých výrobců je kromě rychlé servisní reakce nebo podpory i možnost pořízení delší, než standardní 2-leté záruky, více u konkrétní nabídky na dotaz.

Před zasláním poptávky na tepelné čerpadlo

je vhodné si zajistit informace o tepelné ztrátě vytápěného objektu, typu topného systému (radiátory/podlaha), velikosti vytápěné plochy, požadavcích na zaregulování topných systémů (počet topných okruhů, požadavky na směšování), počtu, výkonu a způsobu dopojení stávajících či uvažovaných dalších zdrojů tepla, způsobu přípravy teplé užitkové vody, požadavky na hlučnost zařízení (blízkost ložnice) atd.

Pro upřesnění je také třeba zaslat informaci o technické místnosti – rozměry dveří, výška stropu, volný prostor místnosti (m2) pro instalaci nového zařízení, síla venkovní zdi.

Pro splitové (dělené) jednotky je vhodné dodat informaci o předpokládané délce propojovacího potrubí a kabeláže – pozor na uvedení délky trasy potrubí, ne půdorysné vedení vzdušnou čarou. Pokud se dostanete k délce přes 15m, je na místě zvážit jiný typ instalace zařízení nebo jiný typ zařízení. Montáž jednotek při délce propojovacího chlad. potrubí 20m a více se nedoporučuje.

K tepelným čerpadlům vzduch-voda se zpravidla objednává i akumulační nádrž, v případě samostatné objednávky, ev. vlastní výroby je vhodné nechat si daný typ nádrže schválit co do vhodnosti připojení na tepelné čerpadlo.

Jakékoli upřesňující informace lze získat i při bezplatné schůzce, kterou je doporučeno si sjednat e-mailem nebo telefonicky před koupí, příp. vypracováním kompletní cenové nabídky – viz kontakty.

Úspora nákladů

Jednou z největších výhod při vytápění tepelnými čerpadly je úsporný provoz zařízení a s tím úzce související návratnost investice. Aby bylo dosaženo maximální úspory a tedy optimálního provozu zařízení, je třeba dodržet několik poměrně jednoduchých pravidel: Tepelné čerpadlo spotřebovává...

Více informací

Návratnost investice

Každý, kdo si chce pořídit tepelné čerpadlo, by si měl na základě dostupných podkladů spočítat návratnost investice a brát ji jako jeden z klíčových parametrů své volby. Návratnost ale nelze zjednodušit na pravidlo: čím nižší pořizovací investice, tím rychlejší návratnost, přestože je třeba na...

Více informací

Účinnost tepelného čerpadla

Účinnost tepelného čerpadla - proč je vytápění tepelným čerpadlem tak levné? Možná už jste někdy narazili na účinnosti vyšší než 100%. Většinou kolem 104% u plynových kondenzačních kotlů, kdy se využívá ještě tepla spalin, které by běžně jen vyletěly komínem. Podobně v případě tepelných...

Více informací

Proč si pořídit tepelné čerpadlo?

Hlavním důvodem je samozřejmě ekonomika provozu. Provoz tepelného čerpadla je velice levný v porovnání s jinými zdroji tepla. V tomto ohledu splňuje směle takřka každý výrobek českých výrobců (nikoli dodavatelů) na našem trhu to, co má. Boje různých firem a přetahování se o výši topných faktorů...

Více informací

Typy tepelných čerpadel

Vzduch/voda Tepelná čerpadla vzduch-voda jsou momentálně nejinstalovanějším typem v ČR z důvodu relativně nízké pořizovací ceny a tedy zdánlivě rychlé návratnosti investice. Jejich provoz je závislý na teplotě vzduchu, proto je nutné vykrýt ztrátu ve výkonu při mrazech záložním zdrojem -...

Více informací

Montáž tepelného čerpadla

Tepelné čerpadlo by měly instalovat odborné firmy při dodržení požadavků výrobců tepelných čerpadel na instalaci.U vzduchových jednotek je třeba myslet minimálně na odkap kondenzátu, tzn. výška výparníku by měla být min. 20 cm nad okolním terénem, ideálně v místě odkapu sníženým a vysypaným...

Více informací