česká tepelná čerpadla

KONTAKTY

info@cztc.cz
+420/ 775 045 295

Servis a prodej tepelných čerpadel a klimatizací na Moravě


úvodní » IceCOLD


IceCOLD

Co je to IceCOLD?

IceCOLD je nanotechnologický produkt, který výrazně (v desítkách %) vylepšuje ekonomiku provozu tepelného čerpadla, klimatizace, nebo chladicího zařízení.

Jak funguje IceCOLD?

Produkt je složen ze 3 účinných látek:

  • První katalyzátor snižuje výparnou teplotu chladiva. Tím se umožní odebírat více tepla z okolního prostředí a systém je tak výkonnější.
  • Druhý katalyzátor snižuje tření v kompresoru cca o 50%. Tím dochází ke snížení spotřeby elektrické energie a systém je současně výkonnější. Současně dojde k prodloužení životnosti kompresoru.
  • Třetí katalyzátor blokuje van der Waalsovy síly a zabraňuje tak ulpívání oleje především ve výparníku. To kromě lepšího navracení oleje do motoru přináší výrazné navýšení schopnosti chladiva odebírat teplo z okolního prostředí. Dle ASHRAE olej ve výparníku snižuje schopnost chladiva odebírat teplo až o 30%.

výparník před aplikací IceCOLDvýparník po aplikaci IceCOLD

Ve výsledku tedy IceCOLD dokáže snížit zatížení kompresoru a prodloužit tak jeho životnost při současném zvýšení výkonu, a ve výrazné míře zlepšuje schopnost chladiva odebírat teplo.

Pro uživatele to znamená zlepšení ekonomiky provozu zařízení v průměru kolem 20% a více...

Kde se dá produkt IceCOLD využít?

Produkt se vyrábí ve dvou provedeních - první pro systémy obsahující čpavek - a druhý pro klasická HFC chladiva.

Přestože byl původně vyvinut pro tepelná čerpadla, je produkt aplikovatelný do všech chladicích zařízení, klasických klimatizací nebo autoklimatizací.

IceCOLD ve světě

Hi-Tech produkt IceCOLD byl vyvinut v USA, v EU již byl úspěšně aplikován v několika zemích, jako například ve Španělsku, Velké Británii, Dánsku nebo Německu. Jedním z nejúspěšnějších realizovaných projektů v Evropě bylo využití v kancelářských objektech firmy Siemens ve Španělsku, kde byla po aplikaci dosažena úspora spotřeby elektrické energie ve výši 28%.

Kde se mohu dozvědět více o technologii IceCOLD?

Oficiální stránky produktu naleznete zde: www.greenicetech.com.

Zde si můžete stáhnout komerční leták v angličtině (pdf).

Zde si můžete stáhnout komerční leták v češtině (pdf).

Jaká bude cena aplikace produktu IceCOLD?

Cena se bude odvíjet od aktuálního kurzu USD, množství objednávek, celních poplatků atd. Předpokládá cena pro topnou sezónu 2015/2016 se bude pohybovat kolem 12,5 Kč/ml oleje v zařízení. V připadě Vašeho zájmu zašlete co nejdříve informaci o uvažované aplikaci pro příští topnou sezónu, i Vaše objednávka může rozhodnout o množstevní slevě při objednání produktu.

Pro objednávku aplikace nebo další informace k produktu IceCOLD neváhejte využít kontakty.