česká tepelná čerpadla

KONTAKTY

info@cztc.cz
+420/ 775 045 295

Servis a prodej tepelných čerpadel a klimatizací na Moravě


úvodní » Ceník


Ceník služeb

Aktualizace ceníku: platnost od 1.1.2019 do 31.12.2019

Aktuálně jsem neplátcem DPH, tzn. do cen je již započítáno DPH. Při možném přechodu na placení DPH se ceny za práci navýší o DPH, aktuálně 15%. Ο této skutečnosti zde budu neprodleně informovat.

Pozáruční servis tepelných čerpadel:

práce: 450,- Kč/započatá hodina,

práce do 1 hodiny: 500,- Kč/1hod

doprava: 8,- Kč/km*,

doprava do 62 km: 500,- Kč/výjezd

režijní náklady (nabídky, fakturace, založení/zápis Evidenční knihy, archivace dat): 400,- Kč/zakázka

 *Pozn.: Počet km může být upraven ve prospěch objednávajícího. Např. při výjezdech v rámci Moravskoslezského kraje možnost cesty z okresu Opava. Při opakovaných výjezdech v rámci jednoho servisu se doprava účtuje jen 1x, nebude-li předem dohodnuto jinak.

Materiál se účtuje dle aktuálních cen - objednávky po odsouhlasení ceny investorem.

Při smluvních servisních pracech vykovávaných pro výrobce tepelných čerpadel je dodržena cena stanovená výrobcem (platí pro Tepelná čerpadla MACH s.r.o.).

Pro firmy bude cena za práci stanovena smluvně na základě smlouvy o dílo, nebude-li dohodnuto jinak.

Servisní prohlídky tepelných čerpadel, klimatizací nebo chladicích zařízení

Servisní prohlídka zařízení obsahujícího fluorované skleníkové plyny vyplývající ze zákona č.73/2012 Sb., resp. Nařízení EU 517/2014 a zápis do Evidenční knihy:

2500,- Kč / servisní prohlídka se zápisem do Evidenční knihy

Ostatní prohlídky:

RD v okrese Prostějov, Kroměříž, Vyškov: 1500,- Kč

RD jinde na Moravě: 2000,- Kč v případě více prohlídek za den

                        nebo 2500,- Kč při jednotlivém výjezdu.

Prodej a montáže tepelných čerpadel a klimatizací

Montáže tepelných čerpadel a klimatizací: 4000,- Kč/den + doprava dle ceníku výše.

V případě prodeje tepelného čerpadla přímo provozovateli bude prohlídka objektu, kontrola zapojení a zprovoznění TČ/klimatizace, zaškolení obsluhy zdarma. Vodoinstalační a elektropráce dle aktuální nabídky.

Spotřebovaný materiál se vyúčtovává dle aktuálních cen.

Cena tepelných čerpadel a klimatizací se bude odvíjet od prodejních cen výrobců, může respektovat aktuální akce nebo kurz eura. Nabídka bude zaslána obratem na vyžádání se specifikací pro vhodně zvolený typ tepelného čerpadla, ev. příslušenství.

Pro rodinné domy je orientační kalkulace tepelného čerpadla i s montáží a příslušenstvím přibližně od 100.000,- Kč do 500.000,- Kč.