česká tepelná čerpadla

KONTAKTY

info@cztc.cz
+420/ 775 045 295

Servis a prodej tepelných čerpadel a klimatizací na Moravě


úvodní » Prodej tepelných čerpadel » Návratnost investice


Návratnost investice při pořízení tepelného čerpadla

Každý, kdo si chce pořídit tepelné čerpadlo, by si měl na základě dostupných podkladů spočítat návratnost investice a brát ji jako jeden z klíčových parametrů své volby.

Návratnost ale nelze zjednodušit na pravidlo: čím nižší pořizovací investice, tím rychlejší návratnost, přestože je třeba na toto pravidlo nezapomínat, pokud vůbec chceme o nějaké návratnosti hovořit.

Ono se totiž může stát, že při pořízení levnějšího tepelného čerpadla bude jeho provoz několikanásobně dražší, než by musel být, a až se levný stroj pokazí – a jednou se to stane určitě (například 1 den po 2-leté záruce, protože delší by Vám někdo dal jen stěží), pak zjistíte, že dodavatelská firma: a) neexistuje, b) není schopna servis vyřešit, protože čínské stroje se přeci nekazí, c) není schopna servis vyřešit, protože se na zařízení objevila dříve nezjištěná výrobní vada, d) firma není schopna dodat náhradní díl e) firma je schopna zajistit náhradní díl, ale v horizontu cca 3 měšíců (nez připluje loď z Číny). O prohnívajících ocelových dílech a jiných četných závadách ještě v rámci záruky nemluvě.

Rozhodně by každý měl zvážit i kvalitu servisu, dostupnost servisu (bývá často problematická u zahraničních firem) a kvalitu, s jakou je dané čerpadlo vyráběno, příp. možnost prodloužení záruky. Jistou zárukou kvality je např. výběr z domácích výrobků, myšleno těch výrobců, kteří opravdu vyrábějí stroje vesměs z komponent vyrobených v EU.

Jak neplýtvat v rámci investice

Co se týče úspornosti nebo řekněme smysluplnosti pořizovací investice, je vhodnější nežli na konkrétní výrobce zaměřit se na zbytečné plýtvání prostředky v rámci pořízení celé technologie. Mnozí investoři chtějí ušetřit, a tak se velká část montáží děje jinak, než na základě kvalitně zpracovaného projektu. Zde je třeba uvážit, že investice do kvalitně zpracovaného projektu (o výpočtu tepelných ztrát nemluvě) je takřka zanedbatelná v porovnání s přínosem, kterého může být dosaženo.

Větší návratnosti např. dosáhneme v případě, že u novostavby nepoužijeme jako další zdroj vytápění kotel na tuhá paliva nebo plynový kotel, protože pak nebudeme potřebovat stavět komín. V případě plynového kotle je třeba ještě zahrnout cenu plynové přípojky. Jako záložní zdroj se standardně může použít např. elektrokotel.

Další příklad, je na zváženou, zda-li a za jakých podmínek se bude připravovat TUV (teplá užitková voda) pomocí tepelného čerpadla. Nemálo investorů si přečetlo nemálo článků o přípravě TUV tepelným čerpadlem. Téměř všichni jej chtějí. Ale už málokde se dočtete, jaká je skutečná úspora a zda má investiční smysl. Například, čtyřčlenná rodina má roční náklady na přípravu TUV v elektrickém bojleru cca 6000,- Kč. Z toho jsme schopni tepelným čerpadlem ušetřit maximálně 50% nákladů, což v reálných číslech není mnoho. Abychom dosáhli návratnosti 10 let, můžeme si dovolit investici do 30.000,- Kč a zvolit opravdu nejúspornější způsob přípravy TUV. V praxi jsou pak velmi často praktikováno „levné“ řešení, jehož provoz je ještě dražší, než by byl elektrický ohřev, a to díky neexistujícímu projektu nebo neodborné instalaci v duchu „Nechci slevu zadarmo“, ospravedlňující se tím, že „Zákazník to tak chtěl“. Přes vyšší investiční náklady je rozhodně smysluplnější alternativní variantou způsob ohřevu horkými parami kompresoru ve speciálních nádržích pro TUV (např. tzv. hydrobox firmy Mastertherm).

Další otázkou je, zda je vůbec výhodné současné pořízení tepelného čerpadla vzduch-voda a solárního systému, protože oba systémy se chovají velice podobně a nemohou se ideálně doplňovat např. v zimě, kdy tepelné čerpadlo vzduch-voda ztrácí výkon a současně je minimální sluneční osvit.

Rovněž platí pravidlo, že čím více je instalovaných zdrojů tepla, tím násobně vyšší jsou i insvestiční náklady, zejména při vodoinstalačních pracech a regulačním řešení.

Plýtváním tepla na ohřev nezakrytých bazénů je kapitolou samo o sobě. Pokud by se jednalo o ohřev bazénu jen přes léto, využitím tepelného čerpadla vzduch-voda lze posunout (zejména u krytých bazénů) využitelnost i na jaro a podzim, přičemž tepelné čerpadlo dává neuvěřitelné výkony za současně relativně malé spotřeby. Návratnost následné investice do solárního ohřevu by v tomto případě pravděpodobně byla zoufale dlouhá. Naopak v zimním období je ohřev bazénu pro tepelné čerpadlo nevhodný, tepelné čerpadlo má malou účinnost a navíc veškeré vyrobené teplo potřebujete pro topný systém. Ideální volbou by pak byl ohřev plynovým kotlem, protože ani solární systém zřejmě nebude stačit pokrýt tepelnou ztrátu bazénu, zato je vhodné tepelným čerpadlem vyhřívat podlahové vytápění v místnosti s bazénem. Nicméně, investice do solárního ohřevu je smysluplná v případě pořízení tepelného čerpadla země-voda nebo voda-voda, kdy pro (vyšší) návratnost musíme zajistit krom ohřevu TUV (ev. bazénu) rovněž ohřev topné vody v podlahovém systému (jaro, podzim) a tím můžeme významně prodloužit regenerační období vrtů, příp. povrchových kolektorů.

Neméně důležité je i kvalitní zaregulování otopné soustavy, kterým lze získat až 50% úsporu provozních nákladů.

Návratnost a dotace na tepelná čerpadla

Co se týče dotací, musíme počítat s tím, že abychom dosáhli na dotaci (která je mimochodem nenároková), pak musíme minimálně doložit úřadům ekologickou likvidaci opotřebeného kotle na tuhá paliva a certifikovanou osobou vypočtenou úsporu nového systému proti stávajícímu, která musí splňovat určité parametry.

Návratnost u tepelných čerpadel vzduch-voda

Dost zásadní problém státních dotací je v tom, že investičně nejrychleji návratným typem tepelného čerpadla je systém vzduch-voda, kdy v zimě je nutný provoz záložního zdroje tepla. Otázkou je, proč by si provozovatel měl likvidovat funkční kotel na „levná“ tuhá paliva, pokud další (a standardně používanou) alternativou pro dorovnání tepelné ztráty domu v mrazech (jedná se o teploty zpravidla -5°C a níže) k TČ vzduch-voda je elektrokotel na „drahou“ elektřinu.

Pro zajímavost, tepelných čerpadel tohoto typu se dnes v ČR prodává a instaluje přes 90% a zůstává tedy smutným faktem, že podpora státu je pro tento segment zcela nelogicky takřka nulová. Prakticky ji využívají jen ti investoři, kteří z nějakého důvodu sáhli po předražených tepelných čerpadlech a potřebují tímto docílit snížení investice, aby se vůbec o nějaké návratnosti dalo hovořit.

Pokud Vám při pořízení tepelného čerpadla vzduch-voda k rodinnému domu vyjde návratnost kolem 5-ti let, je to sice pěkné, ale krajně podezřelé. Poruchovost čerpadla bude pravděpodobně vysoká a s tím budou spojené i další neinvestiční náklady servisní a provozní. Rovněž celková životnost zařízení pravděpodobně nebude příliš velká, pravděpodobně bude na samotné hranici návratnosti. Za velice slušnou lze považovat návratnost kolem 10-ti let, kde se dá očekávat vzhledem k ceně zařízení i odpovídající kvalita a tedy dlouhá životnost.

Návratnost u tepelných čerpadel voda-voda

Zajímavou variantou z hlediska návratnosti investice je pořízení tepelného čerpadla typu voda-voda. Montáž je vázána na povolení úřadů a samozřemě dostatečný a vhodný zdroj vody. Nejprve je tedy nutné provést čerpací zkoušku. V ČR je předepsána nutnost použít vsakovací studnu pro vracení odčerpané vody, takže i když už jednu studnu máte, ještě si musíte pořídit druhou. Optimální hloubka studny je od 10m více, aby nedocházelo k výraznějšímu kolísání teplot na jaře a na podzim. I přes všechny obtíže lze s úspěchem investovat do tohoto typu tepelného čerpadla a očekávat zajímavou návratnost, protože teplota vody ve studni je obvykle vyšší než teplota vzduchu přes topnou sezónu a tepelná čerpadla pak dosahují až neskutečně vysokých topných faktorů. Předpokládaná návratnost by se měla pohybovat kolem 10-ti let. Tepelné čerpadlo samotné by pak mělo být levnější, než tomu je u systému vzduch-voda. Na co je třeba dávat si pozor, je, aby primární výměník nebyl deskový. I přes instalované filtry na vstupu vody jsou deskové výměníky velice náchylné k zanesení nečistotami, i jediná bublina, která vnikne do takového výměníku, může být příčinou naprosté destrukce zařízení (roztržení deskového výměníku, voda v okruhu, olej s chladivem v topném systému...). Proto je důležité, aby výrobce použil speciální nebo alespoň „klasický“ trubkový výměník. Samozřejmě průtok na primární straně v každém případě musí být hlídaný průtokovým spínačem. Pokud tento není součástí tepelného čerpadla, pak by jej měla montážní firma instalovat.

Návratnost u tepelných čerpadel země-voda

Tepelná čerpadla země-voda investičně nejnáročnější, a tedy návratnost investice je zde nejpomalejší. Co se týče povrchových kolektorů (poměrně oblíbená varianta pro relativně nízkou pořizovací investici), musíme počítat s provozními náklady srovnatelnými nebo ještě horšími, než u tepelných čerpadel vzduch-voda, což návratnost investice neúměrně prodlužuje.

V případě vrtů jsou provozní náklady pro změnu nejnižší. Hloubka vrtu je úměrná tepelným ztrátám objektu. Stroje samotné jsou ovšem levnější a dávají stabilní výkon po celou topnou sezónu. Není třeba instalovat další zdroje tepla. Rovněž životnost těchto tepelných čerpadel bývá nejdelší a poruchovost nejnižší. Je rozhodně důležité zajistit odbornou montáž a správný výpočet tepelných ztrát domu. Protože celé stroje bývají uvnitř domu, určitě zajímavým parametrem při volbě bude hlučnost zařízení, která zpravidla bývá u dražších strojů minimální. Vzhledem k vysokým nárokům na životnost zařízení (aby se investice vrátila) je vhodné upřednostnit „spolehlivého“ výrobce, přestože stroj samotný není nijak obtížné vyrobit, důležitější je spíše kvalita použitých komponent. Předpokládaná návratnost u rodinných domů je 15 let a více.

Závěrem: Pokud chceme hovořit o návratnosti investice, musíme mít na paměti, že krom výše pořizovací investice záleží i na servisních nákladech a provozních podmínkách, a neméně je důležité i to, s čím nově pořizované zařízení porovnáváme. Proto konkrétní čísla nebudou mít žádný význam, pokud nebudou vycházet z konkrétního případu.

Pro další informace, dotazy nebo objednávku služeb neváhejte využít uvedené kontakty.