česká tepelná čerpadla

KONTAKTY

info@cztc.cz
+420/ 775 045 295

Servis a prodej tepelných čerpadel a klimatizací na Moravě


úvodní » Prodej tepelných čerpadel » Montáž tepelného čerpadla


Jak správně nainstalovat tepelné čerpadlo

Tepelné čerpadlo by měly instalovat odborné firmy při dodržení požadavků výrobců tepelných čerpadel na instalaci.

U vzduchových jednotek je třeba myslet minimálně na odkap kondenzátu, tzn. výška výparníku by měla být min. 20 cm nad okolním terénem, ideálně v místě odkapu sníženým a vysypaným štěrkem. Případně lze kondenzát odvádět ze záchytné vany tak, aby nemohlo dojít k jeho zamrznutí.

Rovněž je na zvážení instalace venkovní jednotky na vydlážděné prostranství z důvodu šíření hluku a vzniku možných rezonančních efektů. Zařízení by mělo být instalováno pokud možno tak, aby šíření hluku směřovalo do volného prostranství. TČ by se nemělo instalovat do 2m od hranice sousedního pozemku, navíc je třeba dodržet hygienické limity hluku u souseda (50dB bez ténové složky přes den, 40dB v noci, v případě přítomnosti tónové složky v obou případech o 5 dB méně). Pokud máte dům v prostředí, kde je zvýšené riziko tvorby rezonancí či vydlážděný prostor mezi jednotlivými domy, byla by vhodnější instalace vnitřní kompaktní jednotky se vzduchovody tlumícími hlučnost.

Pokud se instaluje vzduchová jednotka při teplotách pod 20°C, pravděpodobně bude třeba předehřát topnou vodu alespoň na 20°C před spuštěním TČ.

Velice důležitá je kvalita izolace potrubí s topnou vodou nebo horkým chladivem ve venkovní části.

Není vhodné instalovat venkovní část tak, aby zde muselo být potrubí s vodou osazeno odvzdušňovacím ventilem.
V případě splitových jednotek je vhodnější umístit venkovní jednotku výše než vnitřní. Pokud to musí být obráceně, je více než vhodné na silnějším potrubí (v sání) vyrobit sifon cca na 1-1,5 m výškového rozdílu za účelem zajištění cirkulace oleje v systému, a rovněž zvolit vhodný průměr potrubí. Zjednodušeně lze u klasického split systému o výkonu 8-20kW použít propojení do 5m o rozměrech 12/22mm, pro délku nad 5m 16(15)/22mm. U pouhého oddělení kondenzátoru od kompaktní verze potrubí 12/18mm. Rovněž je vhodné po zprovoznění zkontrolovat množství oleje v systému, pokud kompresor obsahuje olejové průhledítko (výška hladiny cca v ½ až ¾ výšky za chodu kompresoru. Propojovací vzdálenosti mezi venkovní a vnitřní částí by měly být vždy co nejkratší.

Nejdůležitějším předpokladem pro provoz TČ je správný průtok, který je předepsán výrobcem. V podstatě lze říci, že při provozu by měl být rozdíl topné vody procházející kondenzátorem tepelného čerpadla kolem 5K. Po nějaké době provozu může dojít ke zhoršení podmínek přenosu tepla nebo průtoku v důsledku zanesení vodního filtru nečistotami nebo vznikem usazenin/vodního kamene přímo v kondenzátoru. Vodní filtr musí být instalován na vstupu vody do tepelného čerpadla, na to je třeba dávat pozor zejména při umístění oběhového čerpadla na výstup vody z kondenzátoru.

Pro získání více informací nebo objednávku služeb neváhejte využít uvedené kontakty.